Get up to 80 % extra points for free! More info:

Online Caesar cipher

Caesarova šifra spočívá v posunu znaků v zadaném textu vždy o stejnou zadanou číselnou hodnotu v abecedě. Například pokud zadáte 'ahoj' a posun zvolíte 1 pak se všechny znaky v tomto slově posunou právě o jeden znak vpřed čili vznikne 'bipk'.

Pokud vás Caesarova šifrace zaujala v tomto článku si o ní můžete přečíst více.

Program has been written for you by David Capka Hartinger
Avatar
User rating:
2 votes
The author is a programmer, who likes web technologies and being the lead/chief article writer at ICT.social. He shares his knowledge with the community and is always looking to improve. He believes that anyone can do what they set their mind to.
Unicorn university David learned IT at the Unicorn University - a prestigious college providing education on IT and economics.
Activities