Get up to 80 % extra points for free! More info:

Online Vigenère cipher

Vigenerova šifrace textu spočívá v zadaném hesle. Text se posune právě o tolik znaků, kolik činí v závislosti na posloupnosti jednotlivá písmena v hesle v ascii hodnotě. Pokud například zadáme 'ahoj' a jako heslo 'a' pak se všechna písmena ve slově posunou právě o jedno -> vznikne 'bipk'. Avšak pokud zadáme jako heslo 'ahoj' pak to bude zajímavější -> více se dočtete v tomto článku.

Program has been written for you by David Capka
Avatar
User rating:
No one has rated this quite yet, be the first one!
The author is a programmer, who likes web technologies and being the lead/chief article writer at ICT.social. He shares his knowledge with the community and is always looking to improve. He believes that anyone can do what they set their mind to.
Unicorn university David learned IT at the Unicorn University - a prestigious college providing education on IT and economics.
Activities